Brockie | Online Store

Online webshop met prachtig houten speelgoed waarvan alles in EIGEN voorraad is!

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens
Brockie
Joachim Derijck
Fazantenlaan 19
1770 Liedekerke
info@brockie.be
+32 476 49 31 00
BTW: BE0736 753 897

Artikel 1: Algemeen
Alle volgende omschreven algemene voorwaarden gelden voor elke bestelling, welke geplaatst wordt op deze webshop. Iedere klant heeft de eigen keuze om producten uit onze online webshop aan te kopen.

De webshop heeft als benaming Brockie en wordt aanschouwd als een eenmanszaak, waarbij de maatschappelijke zetel gevestigd ligt in 1770 Liedekerke, Fazantenlaan 19.

De klant moet altijd eerst akkoord gaan met deze ‘Algemene Voorwaarden’, vooraleer een bestelling wordt aanvaard. Alle andere voorwaarden worden uitgesloten, tenzij er een schriftelijke goedkeuring door de hoofdverantwoordelijke van Brockie is gegeven.

Artikel 2: Prijs
De prijzen van alle producten zijn weergegeven in EURO. Wij zijn een nieuwe onderneming en zijn momenteel onderworpen aan de vrijstelling van BTW. De leveringskosten zijn afhankelijk van het totaalbedrag, het leveringsadres & van de leveringskeuze aan huis of aan een afhaalpunt. Pas na het invullen van het correcte leveringsadres zal de juiste leveringskost worden meegedeeld.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks een zeer nauwkeurige opvolging van het aanbod aan producten in onze webshop, kan het toch gebeuren dat de gegeven informatie fouten bevat of onvolledig is aangevuld. Deze onjuistheden binden Brockie niet. Onze webshop is qua volledigheid en correctheid verbonden aan de middelenverbintenis.

Er is geen aansprakelijkheid bij drukfouten of materiële fouten.

Indien U als klant verdere informatie wenst over een product of een leveringstermijn, stellen wij U voor ons een mail te sturen. Dan kunnen wij U op deze manier verder helpen en verduidelijking bieden. Wij zijn niet aansprakelijk indien het product niet meer beschikbaar is. Ook al is de betrachting om de webshop Brockie zo goed mogelijk up-to-date te houden.

Artikel 4: Online aankopen
Een product wordt pas geleverd, vanaf wanneer het volledige bedrag is ontvangen door Brockie. Hou er rekening mee een product reserveren niet mogelijk is.
Als betaling worden enkel volgende betaalwijzen aanvaard:

 • bancontact
 • de betaalknop van Belfius of KBC
 • via overschrijving op rekeningnummer : BE26 7360 6627 6629

Er mag een bestelling worden geweigerd vanuit Brockie in geval van reeds mindere voorgaande ervaringen waarbij de klant betrokken was.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen in de webshop kunnen worden afgehaald of worden geleverd in België. Indien U van een ander land bent kan U altijd contact opnemen via mail. Dan kan worden nagegaan of er verdere mogelijkheden zijn.

Vanaf wanneer de bestelling is ontvangen, start de termijn van 30 dagen waarin het product moet worden afgehaald of zal worden geleverd. Een verkoopovereenkomst is bindend en mag niet verbroken worden wanneer de klant extra kosten maakt. Om deze extra kosten te vermijden, moet U als klant rekening houden met de volgende factoren. In geval van levering zal het product altijd worden afgezet op het niveau van de inkom. De klant is zelf verantwoordelijkheid voor een voldoende grote en uitgebreide toegang om het product makkelijk en zonder risico op schade binnen te brengen. Zo niet, dan zal alles -indien mogelijk – buiten worden afgezet of dan gaat alles terug mee naar de depot van Brockie en zal er een extra kost van €90 worden aangerekend. De koper dient ook binnen de 20 meter van het leveringsadres een vrije parkeerplaats te voorzien, waar ons transport kan staan op moment van de levering. Indien de koper niet aanwezig is op het afgesproken leveringsmoment, zonder ons minstens vier uur op voorhand te verwittigen, dan zal ook nu de extra kost van €90 worden aangerekend.

Pas wanneer de klant het supplement overgeschreven heeft, zal een nieuwe leveringsmoment plaatsvinden of kan de bestelling worden afgehaald.

Vanaf wanneer het product fysiek in bezit is van de klant, zal U verantwoordelijk zijn voor beschadigingen of verlies. Hetzelfde geldt voor derden die door klant worden aangesteld, wanneer zij zelf niet kunnen aanwezig zijn bij de levering of afhaling.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud – Ontbinding
Pas vanaf het moment dat de betaling is aangekomen bij Brockie is de klant officieel eigenaar van het gekochte product. Dit geldt als het moment van bestelling. Indien de bestelling zal worden afgehaald, heeft de koper hiervoor een termijn van vier weken. Na deze periode heeft Brockie het recht om de aankoop als verbroken te beschouwen. De klant zal dan via mail een factuur ontvangen om het volledige bedrag over te schrijven, indien de bestelling minder dan €200 bedraagt. Voor grotere bedragen geldt een vaste vergoeding van €200.

Artikel 7: Herroepingsrecht
Dit is een recht voor de klant om de afgesproken overeenkomst met Brockie binnen de 14 kalenderdagen te herzien. Het gaat hier voor alle duidelijkheid over een totale bestelling. Dit recht toepassen op een deel van de bestelling is niet geldig. Er is geen motivering vereist, waarom de aankoop wordt teruggestuurd. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag nadat de koper of een door hem aangewezen derde persoon het product fysisch in zijn bezit krijgt.

Wat moet U doen als klant? Dit kan door een mail te sturen naar Brockie op het adres joachimderijck@brockie.be, waarin een ondubbelzinnige verklaring staat waaruit duidelijk blijkt waarom U gebruik maakt van de beslissing tot herroeping. Gelieve rekening te houden met de termijn van 14 kalenderdagen.

Vanaf dit moment moet U als klant de aankoop terug zien te brengen naar de opslagplaats van Brockie binnen opnieuw een termijn van 14 kalenderdagen, uitgaande van de dag na het verzenden van de herroepingsmail. De hiermee gepaarde kosten zijn voor de klant. U kan ons contacteren om de aankoop terug te komen ophalen, maar hiervoor zal een kost van €100 worden aangerekend.

Indien de teruggestuurde bestelling zich in een mindere staat bevindt en bijgevolg in waarde is gedaald, dan heeft Brockie het recht om de klant aansprakelijk te stellen hiervoor. De klant zal in dat geval een voorstel tot schadevergoeding ontvangen.

Bij herroepingsrecht, is de klant verplicht om alles wat hij bij bestelling heeft ontvangen terug te bezorgen aan Brockie. Dit is inclusief de originele verpakking, de originele factuur en alle elementen die zijn ontvangen door de klant bij bestelling. Vanaf het moment dat dit alles zich terug in de handen van Brockie bevindt, zal het aankoopbedrag met de goedkoopste standaard leveringskosten terug worden overgemaakt naar de klant. Dit gebeurt binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de volledige bestelling bij Brockie.

Er zijn ook meerdere uitzonderingen. Dit wil zeggen dat U als klant niet altijd kan terugvallen op het herroepingsrecht. Enkele van deze uitzonderingen zijn:

 • Overeenkomsten gesloten uit een openbare veiling
 • Zaken of diensten die gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markten
 • Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken
 • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur met verbroken verzegeling
 • Hygiënische producten of producten met een gezondheidsrisico waar de verzegeling verbroken is
 • Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn

Artikel 8: Garantie
U bent als klant beschermd bij uw aankoop in een webshop. Er geldt standaard een garantie vanaf wanneer de aankoop in uw bezit is. Indien U gebruik wilt maken van de garantie, hebt U wel de originele verpakking en factuur van uw aankoop nodig. Indien van toepassing, kan U ons contacteren op het mailadres joachimderijck@brockie.be. Als het product reeds geleverd is, bent U verantwoordelijk voor het terugbrengen naar Brockie en eventuele bijhorende kosten.

Als er gebreken duidelijk worden, moet Brockie zo snel mogelijk gecontacteerd worden. Gebeurt dit niet binnen de 2 maanden nadat de aankoop in uw bezit is, vervalt uw recht op herstellingen. Hierbij bent U als klant wel genoodzaakt om het volgende in gedachten te houden. Indien bij aankoop, een duidelijke vermelding van de mankementen is aangegeven bij het product, dan zal dit niet worden aanzien als recht op garantie. De vermelding(en) staan steeds vermeld in de beschrijving van het product op de webshop en zal ook op de factuur worden weergegeven. Hou ook altijd rekening met de mogelijkheid om bij twijfel voor de aankoop het product bij Brockie eerst te komen bekijken.

Daarnaast is de garantie ook niet geldig voor andere mankementen die ontstaan zijn door de schuld van de klant. Zoals bijvoorbeeld het laten vallen van het product, verkeerdelijk gebruiken in tegenstrijdigheid met zijn functie, slecht onderhouden, ongelukken of onvoorzichtig en onjuist gebruik.

Indien er 6 maanden of later na de aankoopdatum nog gebreken verschijnen, ongeacht de oorzaak zal de garantie niet meer gelden. Tenzij U als klant kan aantonen dat er verdoken gebreken aanwezig waren.

Artikel 9: Klantendienst
Het centrale adres van Brockie is Fazantenlaan 19 in Liedekerke. Vragen per post kan altijd via dit adres. Makkelijker is natuurlijk via mail, waar U mij kan contacteren op joachimderijck@brockie.be. Voor speciale zaken is het mogelijk ons te contacteren op het nummer +32 476 49 31 00.

Hou daarnaast zeker in gedachte dat dit adres niet de opslagplaats is van alle goederen. Verre van zelfs. Dus in geval dat U als klant een kijkje wil komen nemen naar een bepaald product. Dan zal hiervoor vooraf een moment moeten vastgelegd worden en zal U het correcte adres worden doorgegeven.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Brockie beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Brockie zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
Uw persoonsgegevens zullen door Brockie worden gerespecteerd en verwerkt worden volgens de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. Deze zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van een bestelling en de uitvoering van de afgesloten overeenkomst.

 

Wettelijk heeft U het recht op inzage in uw persoonsgegevens en een eventuele correctie. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Brockie – Fazantenlaan 19 in Liedekerke of joachimderijck@brockie.be – kan U gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Dit kan enkel mits bewijs van uw identiteit (kopij van identiteitskaart). Bij onjuistheden kan U ons doorgeven wat te corrigeren valt.

Uw gegevens zullen nooit worden doorgegeven, doorverkocht of verhuurd aan een andere partij.

Er wordt op de eigen webshop gewerkt met bezoekersstatistieken om de populariteit van de webpagina’s na te gaan.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer U een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van:

 • First party cookies: Deze worden gebruikt door de bezochte site zelf en die hebben tot doel de site optimaal te laten functioneren.
 • Third party cookies: dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat U een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan U doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat U bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat U akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Brockie om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Brockie. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van de vestigingsplaats van de verkoper bevoegd en heeft de verkoper het recht om voor een andere territoriaal bevoegde rechtbank een procedure op te starten